Υπηρεσία ταυτοποίησης ΑΜΚΑ φοιτητών

Υποβολή ΑΜΚΑ

Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία ταυτοποίησης ΑΜΚΑ φοιτητών

Το GUnet σε συνεργασία με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων να συσχετίσουν το φοιτητικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό με τον ΑMΚΑ τους. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης απογραφής τους ως προστατευόμενα μέλη στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία, απαιτείται ο φοιτητής, να έχει πιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας το username και password, που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματός του.